Mevzuatlarda İlaç Tanımı Mevzuatlarda İlaç Tanımı

Gerek Türk Hukukunda gerek Uluslararası Mevzuatlarda birbirinden farklı ilaç tanımları vardır.

Bunlardan En Yayın Olanları:

“İnsanlarda ve hayvanlarda; hastalıktan korunmak, tıbbi bir teşhis koymak, hastalığı tedavi etmek, fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek, değiştirmek üzere insan veya hayvanlara uygulanabilen her türlü maddeler veya madde bileşimleri, biyolojik ve immünolojik ürünler” ilaç olarak tanımlanır.

İlaçlar Patent Korumasından Yararlanır mı? 

İlaçların Patentle korunup korunmayacağı konusunda iki faktör önem arz eder;

İnsan Sağlığının Kutsallığı ve Hukuksal Mevzuatlar ile İlaç alanında araştırma ve buluş yapma maliyetinin yüksekliği (yaklaşık 1 milyar Avro). 

İnsan hayatı ve kamu sağlığı her şeyin üstündedir.  Tedavi yöntemlerinin ve ilaçların ulaşılır olması gerekir. İlaç ve tedavi yöntemlerine ulaşım çok zor ve katı kurallara tabii tutulmamalıdır.

Diğer yandan İlaç ve Tedavi Yöntemlerinin geliştirilmesi çok büyük emek, bilgi birikimi yanında Milyar Dolarları bulan maliyetler gerekmektedir. Bu kadar yüksek emek ve maliyet gerektiren buluşların taklitlere karşı hiç korunmaması bu alanda yatırım yapılmasına ve yeniliklerin oluşmasına engel olur.

Söz konu iki kıstas dikkate alınarak ilaçlara da Patent Korunması sağlanmıştır fakat İnsan ve Kamu sağlığı dikkate alınarak genel patent korumasından farlılıklar taşıyan özel bir patent korumasıdır.

Türkiye’de Durum:

Ülkemizde İlaçların patentle korunması, TRIPS, Avrupa Gümrük Birliği Mevzuatları ve 551 Sayılı Patentler Hakkında KHK ile 1999 tarihinden buyana mevcuttur. Fakat ilaç patentine sağlanacak korumanın sınırları uygulama ve mevzuatlarla tespit edilmektedir. Ülkemizde henüz tam anlamıyla oturmuş uygulama, mevzuat ve içtihatlar bulunmamaktadır.

Eltutan Patent, 1997 yılından bu yana edindiği bilgi birikimiyle İlaç, Tıbbi cihazlar, kozmetik patent tescili ve hukuku konusunda hizmet vermektedir.